Här för dig.
Här för alla.

Vi är emballageproffs, leveranskedjeexperter och förkämpar för hållbarhet och cirkulär ekonomi som alla vill hjälpa våra kunder att uppnå mer med mindre: mer produktivitet och effektivitet med mindre risker och mer hållbarhet.

Vårt mål är att göra leveranskedjor effektivare och mer hållbara så att våra kunder kan göra mer med mindre: mer effektivitet och hållbarhet med mindre kostnader och mindre skador på vår miljö enligt vår nollskadevision.

För att uppnå det har vi byggt upp en verksamhet som handlar om att dela med sig och genom att dela med oss av våra kontakter, kunskaper och lösningar kan våra kunder få ut mesta möjliga av sina pallar och träemballage längs hela leveranskedjan. På så sätt blir det tack vare den cirkulära ekonomin mindre avbrott i driften, högre försäljning och bättre hållbarhet. Våra kunder kan på så sätt få in pengar som de inte visste att de gick miste om, så att de minskar på både kostnader och koldioxidutsläpp.

I samarbete med våra kunder har vi tagit fram många olika lösningar, bland annat köp och försäljning av pallar och träemballage, tjänster på plats, lagerstyrning, logistiksamverkan, nätverksutformning och datastyrd pallhantering.

Andra värden än affärsmässiga

Integritet

Öppenhet och ärlighet utgör kärnan i vår verksamhet

Kundfokus

Att lösa dina problem är en sporre för oss

Positiv laganda

Vi står pall och ger oss inte förrän alla problem är lösta

Ansvarstagande

Vi vänder på alla stenar i vår omsorg om kunder och kollegor

Växande hållbarhet

Vi vill få våra medarbetare och kunder och vår organisation att växa på ett ansvarsfullt sätt som gynnar miljön och samhället

Vi finns här för dig.