CERTIFIERINGAR

Miljön är viktig för oss.

Vi arbetar hårt för att åstadkomma en bättre miljö. Vi är beroende av miljön för att överleva. Vi ställer höga miljökrav på oss själva och våra leverantörer. Vår målsättning är att uppfylla alla krav som marknaden och myndigheter ställer på oss utan undantag.