Mer av det du behöver, mindre av allt annat.

Vi vet förstås att det behövs mer än bara en pall eller ett träemballage för att bygga upp en flexibel och miljövänlig leveranskedja som står pall och därför har vi tagit fram flera olika pallhanterings- och leveranskedjelösningar.

Lösningarna fungerar var och en för sig och tillsammans och vi arbetar fram den bästa kombinationen tillsammans med varje enskild kund så att kunderna alltid får precis det som passar dem.

Vi ser till att du har det som behövs

Tjänster på plats

Materialförvaltning

Logistikplanering

Högre effektivitet, lägre kostnad.

Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder för att bygga upp leveranskedjor som är mer effektiva och hållbara och där är våra tjänster på plats en grundbult. Genom dem köper kunderna in vår expertis till sina tillverknings- och logistikanläggningar och vi blir en fast del i deras leveranskedjor.

Tjänster på plats att välja bland

 • Hantering och inspektion av pallar och träemballage
 • Reparation av pallar och träemballage
 • Flexibel arbetskraft i form av truckförare och lagerpersonal som blir en del i din arbetsstyrka
 • Leverantörsstyrt lager och behovsplanering

Fördelar för dig:

 • Lägre kostnader för hantering och lagring
 • Lägre logistikkostnader och mindre koldioxidutsläpp
 • Större flexibilitet vad gäller pallvolymer anpassat efter behovet i realtid
 • Ett närmare samarbete med direktkontakt och snabbare service
 • Större effektivitet så att dina medarbetare kan fokusera på det de gör bäst

Större enkelhet, mindre krångel.

Att hantera pallar, träemballage och andra lastbärare genom hela leveranskedjan kan vara väldigt komplicerat och resurskrävande med lagerstyrning, omvänd logistik, anskaffning och planering som ska skötas.

Därför har vi tagit fram vår materialförvaltningslösning, där vi på ändamålsenligt sätt tar hand om allt som rör lagerhållning, flöden och behovsplanering för pallar, träemballage och andra lastbärare. Vi kan kombinera de här lösningarna med våra logistiktjänster och tjänster på plats för en verklig helhetslösning från leveranskedjans början till slut.

Fördelar för dig:

 • En av de bästa IT-lösningarna för materialförvaltning med EDI-koppling
 • Särskilda medarbetare med stor erfarenhet som ansvarar för just din leveranskedja
 • Bättre överblick och planering med möjlighet att få ut rapporter och analyser på begäran
 • Lägre kostnader totalt och bättre hållbarhet
 • Inköp av materialförvaltningsexpertis gör att ni kan fokusera på det ni gör bäst

Mer fullpackat i lastbilarna, mindre utsläpp.

Obalanser uppstår naturligt i leveranskedjor: överflödiga pallar och träemballage lite här och där, och tomma fordon, containrar och godsvagnar som rör sig genom Europa.

Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att återställa balansen och se till att pallar och träemballage återanvänds genom att frakta dem i fulla laster dit där de behövs i Europa. Det gör vi genom att utnyttja tomma fordon i leveranskedjan. Vi kör alltså inga onödiga transporter. Det leder till färre transporter och mindre koldioxidutsläpp och därmed hjälper vi till att skapa en nettonollframtid.

För inhemska transporter dirigerar vi våra fordon så att de kör kortast möjliga sträckor och optimeras genom att hämta upp pallar på vägen tillbaka.

Fördelar för dig:

 • Logistik efter dina behov med hellasts- och dellastslösningar både inom landet och i Europa
 • Skräddarsydd planering och upphämtning av dina pallar och träemballage från kunder
 • Släpvagnar på plats som minskar tiden och kostnaden vid upphämtning och leverans
 • Optimerad fordonsdirigering för minskade koldioxidutsläpp med stöd av ett av de bästa transportledningssystemen som finns att få
 • Logistiksamverkan för in- och utgående transporter för att minska totalkostnaderna

Vi är inte bara problemlösare.