Noll avfall, noll skador

Hållbarhet har varit centralt i vår verksamhet i över 30 år. Vi arbetar för hållbarhet genom att vara en del i världens största öppna pallpool, där vi prioriterar upphämtning, reparation och återanvändning av pallar och träemballage och ser till att enheter på effektivast möjliga sätt flyttas dit de behövs.

Bra för den cirkulära ekonomin

Den cirkulära ekonomin bygger på principen att material aldrig blir avfall och att produkter och material blir kvar i omlopp genom att återanvändas, delas, repareras och återvinnas. Det blir ett slutet kretslopp, där vi inte slösar med våra naturresurser utan i stället minskar avfallsmängderna, föroreningarna och koldioxidutsläppen.

Det är det vi kallar Ericomodellen, grundstenen i vår verksamhet och affärsidé med tydliga fördelar för alla kunder, liksom för samhället och miljön runtomkring oss. Bra för ditt företag: Genom att ingå i den cirkulära ekonomin kan du hjälpa dina kunder att uppfylla sina miljömål och bygga upp starkare kundrelationer.

  • Bra för ditt företag: Genom att ingå i den cirkulära ekonomin kan du hjälpa dina kunder att uppfylla sina miljömål och bygga upp starkare kundrelationer.
  • Bra för miljön: Om vi utnyttjar alla produkter till max minskar vi behovet av nya råvaror.
  • Bra för lönsamheten: Genom att återanvända pallar och träemballage behöver inte lika mycket material köpas in, vilket innebär minskade kostnader.
  • Bra för hållbarheten: Leveranskedjorna blir mer hållbara och flexibla när kunderna kan dra nytta av vårt gemensamma nätverk, där vi återanvänder pallar som redan är i omlopp, samtidigt som försörjningen är snabb och smidig och inte orsakar några avbrott i verksamheten.

52.8 miljoner

pallar har hämtats upp och förts tillbaka i sektorn

Noll avfall

Vår affärsidé går ut på att hämta, laga och skicka ut miljontals pallar och träemballage för återanvändning varje år. Det är grunden i den cirkulära ekonomin, och vi går ett steg längre genom att ta hand om alla funktionsdugliga delar från pallar som inte längre är kommersiellt gångbara och använda dem för att laga andra pallar.

På så sätt behöver vi inte lika mycket nytt virke. Nytt virke utgör mindre än en procent av alla våra reparerade enheter. Koldioxidutsläppen, som produktion och transporter av nytt virke ger upphov till, har därmed kunnat minskas drastiskt.

Allt virke som inte kan återanvändas återvinns och används i framställningen av spånplattor eller av energi från biomassa. Även metall återvinns för framtida bruk.

Inga skador

Att vara en ansvarsfull samarbetspartner innebär också att vi har en nollvision när det gäller skador för våra kunder och kolleger, samtidigt som vi bidrar med något gott till samhällena runtomkring oss.

Omtanke för vår personal och samhället och miljön runtomkring oss är en förutsättning för att vi ska kunna skapa hållbara leveranskedjor. Alla har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats vilket gör vår nollvision om skador till en prioriterad fråga. Alla har även rätt att leva i ett samhälle som man respekterar och tar ansvar för vilket innebär att vi även har en nollvision vad gäller miljöskador.

343

kvadratkilometer naturmark räddad

Tillsammans klarar vi det.